(başlıksız)

Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

 • Bu etkinlik geçti.

Türk Müziği Konseri

16 Mart, 2018 - 20:30 - 22:00

 • 1. ŞedarabanPeşrev/Tanbûrî Cemil Bey
 • 2. Şedaraban Beste/Tanbûrî İzak

Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd-i âb
Şu’le-i şem’-i cemâlin nûru imiş âfitâb
Sanma şebnemdir düşen mihr-i ruhından subh-dem
Kubbe-i gerdûn çıkardı tâb-ı âhımla gülâb

 • 3. Şedaraban Ağır Semâi/Hacı Sadullah Ağa

Nedir murâd-ı dil-i kûy-i yâri biz biliriz
Senin felek dediğin yâdigârı biz biliriz
Hep öyle dilde olur tîr-i nâz mürde-i hûn
Visâl için dolaşır rûzigârı biz biliriz

 • 4. Şedaraban Yürük Semâi/Tanbûrî İzak

Pîr olmada gerçi gönül amma civân ister
Nevreste-nihâl tıfl beğim nev-civân ister
Dembedem çün aşk-ı derûn olmada efzûn
Câme-hâba azm eylemeyi ol nihân ister

5. Neveser Şarkı/Sadettin Kaynak
Solist: Hüseyin Kubilay ÖZTUĞ

Hicranla harâb oldu da sevdâ eli gönlüm
Uslanmadı gitti deli gönlüm
Cânân diye hicrân diye can vermeli gönlüm
Uslanmadı gitti deli gönlüm

6. Şedaraban Şarkı/Hüseyin Mayadağ
Solist: Hüseyin Kubilay ÖZTUĞ

Âh eden kimdir bu saat kuytuda
Esme ey bâd esme cânân uykuda
Şimdi ay bir serv-i sîmîndir suda
Esme ay bâd esme cânân uykuda

7.Neveser Şarkı/Ûdî Âfet Hanım
Solist: Hüseyin Kubilay ÖZTUĞ

Nâle-İ cangâhı cânân duymuyor
Neleyim tedbîre takdir uymuyor
Derd ü mihnet tende rahat koymuyor
Neyleyim tedbîre takdîr uymuyor

8.Şedaraban Şarkı/Rahmi Bey
Solist: Hüseyin Kubilay ÖZTUĞ

Nev-bahar-ı hüsnüne ermez hazân
Tazedir terdir civanım her zaman
Daima parlar yüzünde hüsn ü an
Tazedir terdir civanımher zaman

Saz Eserleri

 • 1.Hicazkar Zeybek
 • 2.Hicazkar Saz Semaisi/Kemal Niyazi Seyhun
 • 3.Hicazkar Oyun Havası/Şükrü Tunar
 • 4.Hicazkar Saz Eseri/Nuri Halil Poyraz

Eviç Makamında Rumeli Türküleri

 • 1. Açsam aşılar defterin
 • 2. Ayağına giymiş sedef nalini
 • 3. Şahane gözler şahane
 • 4. Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi
 • 5. Oduncular dağdan odun indirir
 • 6. Sabah oldu uyansana
 • 7. Kavakta turna sesi var
 • 8. Kâkülleri lüle lüle

KONSERE KATILAN SANATÇILAR

Sanat Yönetmeni

 • Yusuf KAYYA

Ses Sanatçıları

 • Ahmet UNCU
 • Ali KALAYCI
 • Enver ÖZEL
 • Habib Alparslan TABAK
 • Hüseyin Alb ÖZEL
 • Hüseyin Kubilay ÖZTUĞ
 • Mehmet Ali TÜRKOĞLU
 • Vedat TÜZÜN

Saz Sanatçıları

 • Mustafa Celalettin AKSOY    Kanun
 • Mehmet UÇAK   Ud
 • Tikel Akın ÖZKÖK   Violonsel
 • Musa Kazım TIĞLIOĞLU   Tanbur
 • Ahmet Safa MIZRAK   Ney
 • Emre APAYDIN    Kemençe
 • Özhan GÜLTEPE   Daire-Def

Sunucu

 • Ali BEKTAŞ

Tonmaister

 • Süleyman ERÇAL

 

 

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

Detaylar

Tarih:
16 Mart, 2018
Saat:
20:30 - 22:00

Mekan

MKM Sultan Veled Salonu
Konya, Türkiye + Google Haritalar